zpět na úvod

O SPOLEČNOSTI

NAŠE PRODUKTY

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

REFERENCE

POVINNÉ INFORMACE

GDPR

KONTAKTY

PORTÁL PRO KLIENTY

 

NAŠE PRODUKTY

 

 

 

Svým klientům zajišťujeme tyto činnosti a služby:

 

 • poradenství ve všech oblastech pojišťovnictví

 • vypracováváme koncepci pojištění k maximální pojistné ochraně proti škodám, které mohou ohrozit majetek a činnosti klienta

 • provádíme ocenění majetku klienta s cílem stanovení správných pojistných hodnot, aby pojišťovna v případě škody nemohla uplatnit podpojištění

 • rozbor a posouzení stávajícího pojištění klienta

 • vypracováváme podklady pro nabídku pojištění, které zadáváme jednotlivým pojišťovnám

 • vytváříme konkurenční prostředí mezi pojišťovnami s cílem dosažení kvalitní a ekonomicky únosné pojistné ochrany klienta

 • provádíme posouzení nabídek pojišťoven pro klienta, aby získal informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých nabídek

 • zastupujeme klienta při projednávání pojistných událostí s pojišťovnou se zaměřením zejména na maximální možnou výši plnění a se zaměřením na včasnost likvidace

 • v případě škody provádíme prvotní šetření s formulací hlášení pojistné události tak, aby byla škoda likvidní

 • odborný dozor nad uzavřenou smlouvou, včetně provádění aktuálních dodatků a případných změn dle potřeb klienta

 • v případě nutnosti nebo přání klienta rozložení pojišťovaného majetku do více pojišťovacích ústavů

 • aktualizovaný průzkum pojistného trhu s ohledem na uzavřené pojištění

Copyright © 2024 - Pojišťovací makléřství BOHEMIA a.s., Plukovníka Malého 1881/1, 370 05 České Budějovice. Všechna práva vyhrazena